การนำเสนอโครงงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 11:42

         ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักศึกษาจะนำผลงานออกมานำเสนอ
เช่น การทำไข่เค็ม การทำกล้วยฉาบ การทำจิ๊กซอว์แผนที่ และหมู่บ้านจำลอง ฯลฯ