จัดโครงการ “การปลูกอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 ” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 06:24

           อ้อยคั้นน้ำเป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำอ้อยพร้อมดื่มมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศ  สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมขัง  การคมนาคมสะดวก  ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ  ควรเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียว  ร่วนปนทรายหรือดินเหนียว  มีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางขึ้นไป เป็นพันธุ์ที่คัดได้จากการผสมเปิดของอ้อยพันธุ์ เอสพี 074 (SP 074)ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และประเมินผลที่ศูนย์วิจัย สถานีทดลองพืชไร่ ตลอดจนในไร่เกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2533 จนถึง 2538 อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50  ให้ผลผลิตน้ำอ้อยดีกว่าพันธุ์เดิมที่ใช้กันอยู่ คือ พันธุ์สิงคโปร์ ในทุกสภาพแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี

วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ศูนย์ กศน.อำเภอปางศิลาทอง ได้จัดโครงการ  “การปลูกอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50  ”

 

 

LAST_UPDATED2